Käyttöehdot


Raaselin verkkosivun käyttöehdot Käyttämällä tätä verkkosivua sitoudut noudattamaan käyttöehtoja. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä tätä verkkosivustoa. Käyttöehtoja sovelletaan Raahen seudun kauppapaikka Raaselin verkkosivuihin. Tutustu huolellisesti näihin käyttöehtoihin aina, kun käytät verkkosivuja. Käyttämällä Raaselia sitoudut noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Koska Raaselin käyttöehtojea voidaan muuttaa, kehotamme sinua tutustumaan säännöllisesti näihin käyttöehtoihin. Immateriaalioikeudet Raaselin verkkosivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain mukaisesti. Raaseli pidättää itsellään kaikki oikeudet verkkosivuihin ja niiden sisältöön, jollei näissä käyttöehdoissa tai verkkosivuilla toisin mainita. Verkkosivujen sisällön tai sen osan kopioiminen, jakelu tai tallentaminen on kiellettyä ilman etukäteistä kirjallista suostumusta lukuun ottamatta erikseen mainittuja poikkeuksia. Tekstiä tai kuvia ei saa käyttää kaupallisiin tai hyvien tapojen vastaisiin tarkoituksiin. Verkkosivuja saa katsella ja selata sekä tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Tuotteiden saatavuus Tiedot, jotka koskevat tuotteiden saatavuutta tai soveltuvuutta, tulee selvittää ennen ostoa niitä myyviltä yrityksiltä. Vastuuvapauslauseke Kaikki Raaselin verkkosivujen sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on”, ilman minkäänlaisia takuita. Raaseli ei takaa Raaselin verkkosivujen keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa eikä vastaa verkkosivujen saatavuudesta. Raaseli varaa itselleen oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muokata verkkosivuja tai niiden sisältöä tai estää pääsyn sivuille kokonaan tai osittain. Raaselin verkkosivuilla voi olla linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Raaselilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Raaselin toimesta eikä Raaseli vastaa niiden sivujen sisällöstä. Raaseli ei vastaa verkkosivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Raaseli ei ole vastuussa verkkosivuilla tarjoamansa palvelun tai sen keskeytymisen aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista, kuten viivästyksestä, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetyksestä taikka muusta taloudellisesta menetyksestä. Raaseli ei myöskään vastaa tietojärjestelmä- tai tietoliikennehäiriöiden tai -virheiden tai haittaohjelmien mahdollisesti aiheuttamista menetyksistä tai vahingoista. Käyttäjän antamat tiedot Lähettämällä aineistoa tai tietoja Raaseliin esimerkiksi sähköpostitse tai Raaselin verkkosivujen verkkolomakkeen välityksellä, käyttäjän tulee varmistaa, että lähettämänsä aineisto tai tiedot eivät ole laittomia, hyvien tapojen vastaisia tai muuten julkaistavaksi kelpaamattomia ja että ennen lähettämistä käyttäjä on tehnyt kohtuulliset varotoimet löytääkseen ja poistaakseen aineiston mahdollisesti sisältämät virukset tai muut haitalliset tai tuhoavat ominaisuudet. Raaseli ei ole vastuussa verkkosivujensa käyttäjien lähettämän aineiston tai tietojen sisällöstä. Raaseli voi harkintansa mukaan milloin tahansa poistaa käyttäjien lähettämän aineiston tai tiedot verkkosivuiltaan. Henkilötietojen käsittely ja evästeet Raaseli noudattaa henkilötietojen käsittelyssä voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Raaselin verkkosivuilla käytetään evästeitä, joiden avulla kerätään tietoa Raaselin verkkosivujen käytöstä. Tietoja käytetään muun muassa Raaselin verkkosivujen turvallisuuden varmistamiseksi, käytön seurantaan ja mainonnan tehon mittaamiseen. Lisätietoja evästeistä ja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla verkkosivujen tietosuojaselosteesta. Sovellettava laki Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näitä käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset pyydetään ystävällisesti lähettämään osoitteeseen riitta.palosaari@raahe.fi